Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Zarządzenia 2018 r.

1. Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2018 r.

2. Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

1. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie "Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu"

2. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r, w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie 

3. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na r.sz. 2017/2018

4. Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej.

5. Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2017 r.

6. Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie  

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie dotyczące dodatkowego dnia wolnego

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com