Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

OGŁOSZENIE

Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie na r.sz. 2019/2020 zobowiązani są do podpisania "Umowy w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów".

Podpisywanie umów odbywać będzie się w sekretariacie przedszkola w terminie 27.05.2019 r. - 07.06.2019 r. w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-14.45. 

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA 2018/2019

OGŁOSZENIE

Rodzice kandydatów przyjętych do przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług przez przedszkole w dniach 04.06.2018 r. - 14.06.2018 r. (w godzinach 8.00-15.45) oraz 15.06.2018 r. (w godzinach 8.00-14.00).

Niepodpisanie  umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.  

 

OGŁOSZENIE

      W związku z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Ciechanów uchwały dotyczącej ustalenia zasad odpłatności oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, informujemy, że umowy o świadczeniu usług przez przedszkole na rok szkolny 2018/2019 podpisywane będą z Rodzicami w późniejszym terminie.

Informacja o terminie podpisywania umów zostanie podana na stronie internetowej przedszkola oraz w wejściu głównym do placówki.

Przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w dniach 28.02.2018 r. - 09.03.2018 r.; 8.00-13.00, woli przyjęcia do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że zakwalifikowanie dziecka do II etapu rekrutacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola w dniu 15 marca 2018 r.  

 

 

 

PO PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I                NIEZAKWALIFIKOWANYCH W DNIU 27.02.2018r. 

 RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA W DNIACH 28.02.-09.03.2018

Ogłoszenie

  • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać będzie się od dnia 22 stycznia 2018 r.
  • przyjmowanie w/w wniosków odbywać będzie się od dnia 22 stycznia 2018 r. do 23 lutego 2018 r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie przedszkola w godz. 8.00-15.45 oraz ze strony internetowej www.mp8.dlaprzedszkoli.eu ; przedszkole8.nowybip.pl

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie serdecznie zaprasza  Rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola na spotkanie, które odbędzie się w dniu   10-07-2017 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30

Ciechanów, dnia 04-07-2017 r.

Rekrutacja na r.sz. 2017/2018

OGŁOSZENIE 1

Informuję, że lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie na r.sz. 2017/2018 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00

OGŁOSZENIE 2

Rodzice kandydatów przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług przez przedszkole w dniach od 04 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r. w godzinach 8.00-15.45.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy przyjętych do przedszkola.

OGŁOSZENIE 3

Informujemy, że umowy (na r.sz.2017/2018) z Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola będą podpisywane w dniach 15.05.2017 r. - 19.05.2017 r.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

OGŁOSZENIE 4

Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zapewnione są miejsca w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE 5

Dzieci 5-letnie mogą uczęszczać do oddziałów "0" w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE 6

Rodzice dzieci nieprzyjętych , którzy w dalszym ciągu zainteresowani są przyjęciem dziecka do innej niepublicznej placówki przedszkolnej wskazanej przez Prezydenta Miasta Ciechanów, proszeni są o wpisanie się na listę w sekretariacie przedszkola do dnia 12.05.2017 r.

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 kwietnia 2017 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o dokonanie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od 11 do 14 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00-13.00 w sekretariacie przedszkola.   

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji na r.sz. 2017/2018 będą wywieszone w dniu 11 kwietnia 2017 r.

W r.sz.2017/2018 szkoły podstawowe zapewniają opiekę świetlicową dla dzieci 6-letnich. 

Uprzejmie informujemy, że wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na r.sz. 2017/2018 odbywać będzie się     od dnia 6 marca 2017 r., przyjmowanie wniosków od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej oraz  w sekretariacie przedszkola w godz. 8.00-15.45 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dyrektora przedszkola z rodzicami dzieci nowoprzyjętymi.

Serdecznie zapraszamy 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej 25 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00

Podana zostanie informacja dla kandydatów nieprzyjętych o wolnych miejscach w innych placówkach.  

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy informacyjnej w przedszkolu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie można także pobrać w sekretariacie przedszkola w godz. 8.00-16.00 od 1 do 31 marca

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie informuje, że rekrutacja do przedszkola na r.sz. 2016/2017 będzie przeprowadzona na 7 wolnych miejsc.

 

Zgodnie z art. 20 w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 złożyło 93 rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola na r.sz. 2016/2017 mają dzieci 4 i 5- letnie. 

Kryteria naboru do przedszkola

Uchwała Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 stycznia 2016 r.

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com