Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Rekrutacja

Od dnia 01-09-2015 do dnia 31-08.2018 r. nie było naboru na stanowiska

Od 01-01-2015 r. do 31-08-2015 r. nie było naboru na stanowiska.

O dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.12.2018 r. nie było naboru na stanowiska

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com