Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

W dniu 6 sierpnia 2018 r. wizytator Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadził kontrolę w zakresie "Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019".

Protokół kontroli znajduje się w dokumentacji przedszkola. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Ciechanowie

Dnia 30  maja 2018 r. kontrolę przeprowadził pracownik WIORiN Oddział w Ciechanowie.

Protokół kontroli w zakresie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin znajduje się w aktach przedszkola.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

W dniu 08 maja 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

W placówce pozostawiono protokół z przeprowadzonej kontroli. Dokument znajduje się w aktach przedszkola. 

 

W dniach 21-22 listopada 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przeprowadził kontrolę w zakresie - Zakład żywienia zbiorowego w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie.

W placówce pozostawiono protokół z przeprowadzonej kontroli. Dokument znajduje się w aktach przedszkola. 

 

W dniu 10 maja 2017 r. została przeprowadzona kontrola przez przedstawiciela PSS-E w Ciechanowie

Zakres kontroli:

1) Ocena stanu sanitarnego przedszkola

2) Ocena dostosowania stolików i krzeseł do wzrostu  dzieci

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w aktach przedszkola. 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

W dniu 30 marca 2017 r. została przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli KPPSP w Ciechanowie 

Zakres czynności:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2) rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Protokół  z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znajduje się w aktach  placówki.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 19 października 2016 r. kontrolę przeprowadził pracownik WIORiN Oddział w Ciechanowie.

Protokół kontroli w zakresie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin znajduje się w aktach przedszkola.  

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

W dniu 18 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskim Przedszkolu Nr 8 przez pracowników PSS-E w Ciechanowie 

Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarnego przedszkola

Protokół kontroli znajduje się w aktach przedszkola

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

W dniu 10 marca 2016 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie przez pracownika PPIS w Ciechanowie.

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ  wraz z załącznikiem do protokołu znajduje się w aktach przedszkola.  

Informacje o przeprowadzonych kontrolach w roku 2015

Dnia 20.04.2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy PSSE w Ciechanowie

Obejmowała ona następujące zagadnienia:

- ocena stanu sanitarnego ,

- ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci. 

Protokół kontroli znajduje się w aktach przedszkola.

Dnia 11.06.2015 r. kontrolę przeprowadził pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Ciechanowie

Kontrola obejmowała  następujące zagadnienia:

- stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.

  Protokół kontroli znajduje się w aktach przedszkola.

Protokół kontroli

Raport z ewaluacji całościowej

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com