Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Karta Dużej Rodziny

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Ciechanowie honoruje Kartę Dużej Rodziny w ramach której przyznaje uprawnienia w zakresie:

1. 50 % opłaty z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej.

2. Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola. 

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com